Båtliv i  Sunnersta förr och nu

Hans Normans uppsats "Sjöfart på Fyrisån och Ekoln"

Margareta Jägerstads uppsats "Båtklubbarnas historik"

Nils Sjökvists artikel "Ångbåtstrafiken till Uppsala"

Nils Sjökvists artikel "Flottsunds båtbyggeri"

Nils Sjökvists artikel om betongbåtar "En båtbyggare i Sunnersta"

Ytterligare material välkomnas

HEM