Stadsplaner och bebyggelse

Skrivelse angående stadsplaneförslaget för Rosenvägen / Rödhakevägen

Trasthagen förr och i framtiden

Torpen i Sunnersta

Lilla Sunnersta

Foton på hus i Sunnersta och Graneberg 1948

Adresslista för hus i Sunnersta och Graneberg 1948 sorterad efter Nr

Adresslista för hus i Sunnersta och Graneberg 1948 sorterad efter kvarter

"Sovstaden Sunnersta": Ur kommunens gruppkorsband 1957

Vålbotorpet

Fritidshusbebyggelse 1963 - En rapport

Telefonisternas hus i Vårdsätra

Gran-Anders stuga 1900

Gamla hus i Granebergsområdet

Stora Sunnersta (artikel 1910)

Sunnersta herrgård
Historisk betraktelse av Margaretha Jägerstad

En landskapsanalys av Sunnersta
Studie HT 2019, Kulturgeogr. Institutionen, Uppsala Universitet.
Fannie Lindström och Romana Suleiman Abdu

En landskapsanalys av Östra Sunnersta
Studie VT 2020, Kulturgeogr. Institutionen, Uppsala Universitet.
Karin Borg

Befolkningsutveckling 1920-2020

Sunnersta områdesstatistik 2013

Flera bidrag välkomnas

HEM