Mälarlinjen: UPSALA - ULTUNA - GRANEBERG

Artikel om spårvägen av Jan Melldén

Spårvägens linjekarta från stadsarkivet

Bilder från spårvägen - då och nu

Sammanställda av av Fredrick Beste. 

Länkar:

 Mera bilder och beskrivningar (Fredrick Beste)     Spårvägen inlagd i Google maps (Fredrick Beste)      Spårvägssällskapets forum om Uppsala

Bron över Ultunadiket - då

Bron över Ultunadiket - nu

Hållplatsen Stora Sunnersta - då

Hållplatsen Stora Sunnersta - nu

Korsningen spårvägen - Stockholmsvägen i Sunnersta - då

Korsningen spårvägen - Stockholmsvägen i Sunnersta - nu

Ändhållplatsen i Graneberg söderut - då

Ändhållplatsen i Graneberg söderut - nu

Ändhållplatsen i Graneberg norrut - då

Ändhållplatsen i Graneberg norrut - nu

Vagnskjulet i Graneberg

Vagnskjulet i Graneberg  - ritning

En av vagnarna på Mälarlinjen

Spårvagn på ändhållplatsen Graneberg

Flygfoto över Flottsund med Rälsvägen uppe till vänster

Flygfoto över Lyssnaängen med spårvägen uppe till vänster

HEM