Flygbilder från  Sunnersta

Alla flygbilder är tagna av Flygtrafik, AB

Bilderna kommer från Upplandsmuseet,  länk:

http://www.digitaltmuseum.se/search?items_per_page=60&q=Flygfoto+Sunnersta&object_type=Unknown

 

 

 

 

  Sunnersta 1936

 

 

 

 

 

  Sunnersta 1958

 

 

 

 

  Flottsund 1936

 

 

 

 

 

 

  Flottsund 1938

 

 

 

 

 

  Skarholmen 1936

 

 

 

 

 

 

  Skarholmen 1938

 

 

 

 

 

  Skarholmen 1938

 

 

 

 

 

 

  Skarholmen 1958

 

 

 

 

  Skarholmen 1958

 

 

 

 

 

 

  Skarholmen 1958

 

 

 

 

 

  Lyssnaängsbadet 1938